Zacienienie instalacji fotowoltaicznej – czy jest na to rozwiązanie?

Rządowy program, który wspiera budowę domowych instalacji fotowoltaicznych (o mocy od 2 do 10 kW). Skierowany jest do gospodarstw domowych, a zgodnie z szacunkami może z niego skorzystać do 200 tys. osób. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść do 50% kosztów zakupu oraz montażu instalacji, jednak nie więcej niż 5.000 złotych.

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

 • Osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i złożą wnioski w określonym terminie (II nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2020 rok do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków),
 • Osoby, które dokonały zakupu i montażu mikroinstalacji po 23.07.2019,
 • Osoby, które nie wytwarzają energii elektrycznej w celach handlowych,
 • Osoby, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty (zobacz poniżej)

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie Mój Prąd?

Przygotuj elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku.To ważne! Od 31 marca obowiązują tylko e-wnioski. Wnioski składane w formie papierowej są odrzucane!

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie – nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój Prąd”.

Oto kolejne wskazówki:

 • Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 • Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
 • Dołącz wymagane załączniki.
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Przejdź do portalu gov.pl i złóż wniosek!

Koniecznie sprawdź!
Jak wypełnić wniosek Mój Prąd? Pełna instrukcja wypełnienia wniosku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z Z NAMI

Masz jakieś pytania?